Aluan DEKAN SAPSP

Prof. Madya Dr.
ABDUL RAZAK ABD MANAF

Assalamu?laikum, warahmatullahi wabarakaatuh dan Salam Sejahtera.

Selamat datang ke Laman Web Rasmi Pusat Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial (SAPSP). Laman web ini diharap dapat membantu dan memudahkan tuan/puan untuk mencapai maklumat yang dikehendaki. Pusat Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial (SAPSP), Universiti Utara Malaysia merupakan Pusat Pengajian yang mempunyai visi dan misi yang jelas dalam menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam pembangunan sosial dan masyarakat tempatan mahupun di peringkat antarabangsa.

Saya berharap moga laman web ini dapat memberi maklumat sebanyak mana yang boleh tentang Pusat Pengajian, kakitangan dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di Pusat Pengajian ini. Berita-berita terkini berkaitan Pusat Pengajian akan dikemaskini  dan dikongsi dari masa ke semasa bagi membolehkan orang ramai sama-sama mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang berlaku. Saya berdoa moga kewujudan laman web ini akan membolehkan orang ramai mengetahui dan memahami keberadaan kami serta beroleh manfaat atas segala maklumat yang dikongsi.

Pusat Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial (SAPSP) menawarkan program-program di peringkat sarjana muda dan juga pasca siswazah. Bagi program di peringkat sarjana muda, setakat ini SAPSP menawarkan dua program iaitu Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan Kepujian dan juga Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian. Manakala di peringkat Pasca Siswazah, SAPSP menawarkan program Sarjana Kerja Sosial dengan Kerja Kursus, Sarjana Sains Kaunseling dengan Kerja Kursus dan Sarjana Sains Koreksional dengan Kerja Kursus. Pusat Pengajian ini juga menawarkan Program Pasca Siswazah melalui mod penyelidikan iaitu Sarjana Sastera (Kerja Sosial), Sarjana Sastera (Psikologi), dan Sarjana Sains (Kaunseling). Manakala di peringkat PhD, terdapat beberapa bidang ditawarkan iaitu Kerja Sosial, Kajian Sosial, Kaunseling, Koreksional dan Psikologi. Selain itu, SAPSP juga banyak mengadakan program-program Sijil dan Diploma Pasca Siswazah kepada pelbagai agensi dan organisasi seperti Sijil Eksekutif Praktis Kerja Sosial kepada kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Sijil Amalan Kemahiran Menolong kepada PERKESO, SUK Johor, serta Bengkel Terapi Seni & Ekspresif kepada individu dan organisasi di banyak sektor awam dan swasta. Tenaga akademik dan pakar dari SAPSP juga banyak menyumbang dalam ceramah-ceramah, bengkel-bengkel dan latihan kepada masyarakat selain daripada kajian-kajian, penerbitan buku dan jurnal serta perundingan yang diberikan kepada pelbagai pihak yang memerlukan khidmat kakitangan SAPSP. Ini termasuklah penglibatan dengan masyarakat setempat selaras dengan usaha menjadikan keberadaan kami menghasilkan kesan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.    

Untuk makluman, SAPSP berusaha keras untuk menawarkan pelbagai pemegang taruh ? dari pelajar ke komuniti ? peluang untuk berkembang maju bersama kami. Kepada pelajar sedia ada, kami berterusan cuba memberikan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang terbaik. Kepada bakal pelajar, kami komited untuk memastikan anda bakal memperoleh pengalaman pendidikan yang cukup berharga dan tidak ternilai. Kami akan berterusan mahu membuktikan yang kami mahu membina masa depan yang cemerlang bersama-sama anda. Kami juga mahu memastikan alumni berbangga dengan alma mater anda.   

Kami mengalu-alukan bakal pelajar yang berminat untuk bersama kami di SAPSP dalam meneroka perjalanan intektual yang mengujakan. Anda semua dipelawa untuk melayari laman web ini dan meneliti apa yang kami tawarkan. Sekiranya anda mempunyai persoalan, anda dijemput untuk menghubungi kami. Kami amat berbangga dan gembira untuk membantu anda.  

Ringkasnya, kami menggalakkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang mencetuskan penerokaan yang tiada kesudahan. Menerusi kurikulum yang dibangunkan, kami mahu memastikan para pelajar kami dapat membangkitkan rasa keseronokan untuk proses pembelajaran yang secara tidak langsung membantu mereka untuk membina aspirasi, mencungkil bakat dan memori terindah sekaligus menyerlahkan potensi diri mereka dalam mendepani cabaran kehidupan semasa dan akan datang    

Laman ini akan berkembang dari masa ke masa bilamana kami menambah informasi tetapi ia tidak akan dapat menggantikan pengalaman yang anda bakal peroleh bila datang melawat kami. Pihak kami sentiasa mengalu-alukan sebarang pertanyaan, cadangan, komen serta maklumbalas membina daripada semua bagi tujuan penambahbaikan laman web ini dari masa ke semasa.Tuan/Puan dialu-alukan untuk menghubungi kami.

Sekian, terima kasih.

 

Dekan
Pusat Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial
Universiti Utara Malaysia